Badania potwierdzają – wylewka anhydrytowa AGILIA™ SOLS A najlepsza w swojej klasie


Lafarge - wiodący producent materiałów budowlanych na świecie - zrealizował badania termowizyjne mające na celu porównanie efektywności przewodnictwa cieplnego tradycyjnego jastrychu cementowego oraz wylewki anhydrytowej Agilia™ Sols A. Wyniki jednoznacznie pokazały, że wylewka marki Lafarge jest wiodącym na rynku produktem przeznaczonym do systemów wodnego ogrzewania podłogowego. Rezultaty pomiaru zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w dniu 21 września w Warszawie.

Badanie zostało zrealizowane na inwestycjach w Poznaniu (Strzeszyn Grecki) oraz w Wolsztynie i polegało na porównaniu powierzchni - z systemem podłogowego ogrzewania wodnego - wykonanej przy użyciu klasycznego jastrychu cementowego oraz innowacyjnej wylewki anhydrytowej Agilia™ Sols A marki Lafarge. Pomiar, zrealizowany kamerą Flir T640, o rozdzielczości 640x480 i czułości termicznej 50mK w technice termografii pokazał, że wylewka Lafarge cechuje się niespotkanymi dotąd, wśród produktów w swojej klasie, właściwościami przewodzenia ciepła, jednocześnie pozwalając na wykonanie cieńszej i doskonale równej powierzchni.

Agilia™ Sols A dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi przewodności cieplnej znacząco podnosi wydajność ogrzewania w domu. Może być ona nawet dwukrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych jastrychów cementowych. Niska porowatość i zwarta struktura wylewki znacząco wpływają na stopień przewodzenia ciepła i oddawania go pomieszczeniu.

Pierwsze badanie było przeprowadzone na inwestycji, gdzie zastosowano wylewkę z jastrychu cementowego. Uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego nastąpiło 3 dni przed przeprowadzeniem pomiaru, a temperatura przewodów grzewczych wynosiła 50°C. Wyniki pokazały, że tradycyjny jastrych cementowy bardzo nierówno przewodzi ciepło, które swoją maksymalną moc przekazuje tylko bezpośrednio nad rurą instalacji, stopniowo zmniejszając (średnio o 10°C na sekcję) jego oddawanie im dalej od źródła ciepła, czyli przewodu wodnego ogrzewania podłogowego.

Z kolei drugi pomiar termowizyjny został przeprowadzony na podłodze z wylewką anhydrytową Agilia Sols A. Także tutaj uruchomienie instalacji nastąpiło 3 dni przed przeprowadzeniem pomiaru, a temperatura przewodów grzewczych wynosiła 40°C. Badanie jednoznacznie pokazuje, że doskonałe przewodnictwo cieplne produktu gwarantuje jego równomierny rozkład i oddawanie ciepła na całej swojej powierzchni. Specjalna konsystencja produktu Agilia™ Sols A, która zapewnia doskonałe pokrycie instalacji grzewczej, sprawia, że ciepło jest szybciej oddawane do wnętrza. Wysoka wytrzymałość pozwala również na wylanie o połowę cieńszej warstwy w porównaniu do jastrychu cementowego.

Zaproszeni do współpracy eksperci zwrócili również uwagę na wysoki stopień płynności oraz doskonałe właściwości samopoziomujące mieszanki gwarantujące równe wykończenie każdej powierzchni. Ponadto, zastosowanie wylewki Agilia™ Sols A, dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej, pozwala na wykonanie nawet 300 m2 powierzchni z ogrzewaniem podłogowym bez konieczności wykonania dylatacji. W przypadku tradycyjnych podkładów cementowych robienie poprzecznych szczelin dylatacyjnych jest niezbędne ze względu na duże ryzyko wystąpienia pęknięć.

Rzetelność wykonania wszystkich pomiarów potwierdziła pracownia badań i analiz termograficznych TERMOENERGIA.

Informacje o produkcie:Agilia™ Sols A to innowacyjna energooszczędna wylewka podłogowa na bazie płynnego jastrychu anhydrytowego. Podkład jest samopoziomujący. Bardzo wysoki stopień płynności pozwala uzyskać gładką powierzchnię i zapewnia idealne otulenie instalacji ogrzewania podłogowego. Wysokie parametry wytrzymałościowe pozwalają na zmniejszenie nawet o połowę grubości wylewanej warstwy - nad przewodami instalacji grzewczej już 30 mm warstwy, przy całkowitej grubości wylewki równej 50 mm. Produkt powstał z myślą o posadzkach z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła ? - 2,0 [W/m*K] i niska porowatość, pozwalająca na bardzo efektywne oddawanie ciepła pomieszczeniu, zapewniają znaczące obniżenie kosztów i ilości użytkowanej energii. Bardzo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej - ok. 0,012 [mm/m*K] pozwala na wylewanie 300 m2 posadzki na ogrzewanie podłogowe bez konieczności wykonywania poprzecznych dylatacji. Produkt dostępny jest w wybranych wytwórniach betonu Lafarge i dostarczany w betonomieszarce bezpośrednio na plac budowy. Sterowany komputerowo proces produkcji gwarantuje otrzymanie produktu o najwyższej jakości. Wylewka daje możliwość chodzenia po powierzchni po ok. 2 dniach, możliwość rozpoczęcia dalszych prac budowlanych po ok. 2-4 dniach oraz możliwość uruchomienia ogrzewania podłogowego po ok. 7 dniach.


Dane techniczne betonu Agilia Sols A:

 

 •  Współczynnik przewodzenia ciepła ? - 2,0 [W/m*K]

   
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej - ok. 0,012 [mm/m*K]

   
 • Produkt niepalny - klasa materiału budowlanego A1

   
 • Gęstość objętościowa - 2200 ±100 kg/m3

   
 • Parametry wytrzymałościowe na zginanie - od 4MPa do 7MPa - nie wymaga zbrojenia

   
 • Parametry wytrzymałościowe na ściskanie - od 20MPa do 40MPa?