Opis rozwiązania


Podkłady podłogowe są niezbędnym elementem każdego budynku. Stanowią warstwę do której mocujemy za pomocą dedykowanych mas klejących okładziny zewnętrzne (np: płytki ceramiczne, kamienne, różnego rodzaju podłogi drewniane).
Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem jest układanie podkładu podłogowego na izolacji termicznej wykonanej z wełny mineralnej lub styropianu o odpowiedniej gęstości. Dla budynków jedno- i wielorodzinnych stosujemy najczęściej warstwę izolacji o grubości 5-15 cm układaną na podkładzie z chudego betonu bądź na stopie międzykondygnacyjnym. Kolejnym elementem systemu jest ułożenie dylatacji obwodowych i zabezpieczenie izolacji termicznej szczelnie rozłożoną folią budowlaną. Na tak przygotowaną powierzchnię układamy 5 cm warstwę podkładu Exidia, którą zaraz po wypoziomowaniu spryskujemy środkiem pielęgnacyjnym. Po osiągnięciu przez podkład wytrzymałości 2-4 MPa (ok 12 h) nacinamy dylatacje zgodnie z zaleceniami dla posadzek cementowych.


Dlaczego Exidia?


Exidia tonowoczesny produkt spełniający podstawowe parametry wymagane dla podkładów podłogowych. Jest to samopoziomująca mieszanka na bazie spoiwa cementowego. Parametry produktu pozwalają na szybką aplikację bez konieczności gromadzenia jakiegokolwiek materiału na placu budowy. Prawidłowo wykonany podkład pozwala na zastosowanie praktycznie dowolnej okładziny zewnętrznej. Dodatkową zaletą jest możliwość układania podkładu w pomieszczeniach mokrych. Minimalna grubość podkładu 5 cm. Produkt posiada atest PZH numer HK/B0206/01/2015.

Zastosownie
Exidia znajduje zastosowanie w:
• podkłady podłogowe w budynkach jedno i wielorodzinnych bez ogrzewania podłogowegobudynkach jedno i wielorodzinnych,
• podkłady podłogowe w części biurowej budynków magazynowychszkołach, przedszkolach, domach studenckich, czytelniach, domach opieki,
• podkłady podłogowe w pomieszczeniach mokrych kuchnie, łazienki, garaże


Wykonanie


Opracowane przez fi rme Lafarge rozwiazanie pozwala na optymalizację prac związanych z aplikacją produktu. Mieszanka przygotowywana jest na wpełni zautomatyzowanym węźle betoniarskim co gwarantuje stałość jej parametrów. Średni czas kompleksowej aplikacji dla budynku 150m2 nie przekracza 6h. Prace przygotowawcze są analogiczne jak dla typowego podkładu o konsystencji płynnej.

Etapy wykonania
1. Ułożenie dylatacji obwodowej
2. Ułożenie izolacji termicznej podłogi
3. Ułożenie foli zabezpieczającej
4. Wylanie podkładu Exidia
5. Wypoziomowanie podkładu poprzez sztangowanie
6. Zabezpieczenie podkładu środkiem pielęgnacyjnym
7. Nacięcie dylatacji


Parametry techniczne


Porównanie z produktem alternatywnym

 


Zalecane grubości podkładu podłogowego w domu jednorodzinnym:
Bez ogrzewania podłogowego – 50 mm Podane wartości mają jedynie charakter informacyjny i nie należy ich traktować jako wytycznych budowlanych. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu nasz przedstawiciel lub autoryzowany wykonawca.?