Sposób produkcji wylewki anhydrytowej Agilia Sols A

Agilia Sols A jest produkowana na wytwórni betonu, z komponentów o stałych parametrach Proces dozowania oraz mieszania składników sterowany jest komputerowo, co zapewnia stałą i wysoką jakość wylewek. Cały proces produkcji od momentu mieszania do wbudowania podlega kontroli laboratoryjnej, obejmującej również kontrolę konsystencji na placu budowy. Gotowa mieszanka anhydrytowa trafia na plac budowy w betonomieszarce w momencie zapotrzebowania. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów ze składowaniem surowców na placu budowy oraz pozwala na uniknięcie problemów z nadmiarem materiału. Zbędne staje się też utrzymywanie dodatkowych kosztownych urządzeń na budowie.

Kontrola i zapewnienie jakości

  • prowadzona na wytwórni – mieszanie i dozowanie składników sterowane jest komputerowo, parametry procesu produkcji zapisane są w bazie danych. Dodatkowo przez pracowników laboratorium pobierane są próbki z mieszanki jastrychowej, których wyniki potwierdzają zgodność produktu z wymaganiami normy PN-EN 13813
     
  • systematyczna prowadzona na placu budowy, przez laboratorium Lafarge – badania konsystencjii jakości mieszanki jastrychowej.