Należy pamiętać, że przed wylewką jastrychu anhydrytowego powinniśmy zadbać o odpowiednie warunki i właściwie przygotować powierzchnię oraz pomieszczenie, w którym będą wykonywane prace. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych zasad, o których warto pamiętać stosując produkt Agilia™ Sols A:

Przed procesem wbudowywania:

 • Powierzchnia podłoża powinna zostać odpowiednio przygotowana przez wykonawcę – powinna być czysta, sucha i odpylona,
 • Temperatura minimalna wewnątrz budynku powinna wynosić +5°C, a temperatura na zewnątrz powinna być większa niż 0°C,
 • Należy zapewnić dostęp do wody bieżącej,
 • Wskazane jest wyeliminowanie wszelkich przeciągów. Budynek powinien być szczelnie zamknięty,
 • Wszelkie źródła kapiącej wody ze stropu powinny zostać zabezpieczone,
 • Elementy ogrzewania podłogowego powinny być przymocowane do izolacji, w sposób, uniemożliwiający wypłyniecie na powierzchnię,
 • Instalacja ogrzewania podłogowego powinna zostać wypełniona wodą i sprawdzona pod względem szczelności,
 • Produkt jest przeznaczony jedynie do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie przewidziano bezpośredniego oddziaływania wilgoci i zwilżania wodą.


TRANSPORT I ROZŁADUNEK

Mieszanka dostarczana jest na plac budowy betonomieszarką. Rozładunek jest możliwy za pomocą pompy.


ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

 • Uruchomienie wentylacji wewnątrz budynku możliwe jest po upływie 72 godzin od momentu wylania jastrychu Agilia™ Sols A.
 • Ogrzewania podłogowego nie można uruchomić wcześniej niż po 7 dniach.
 • Należy pokryć podkład podłogowy warstwą użytkową.