Normy określające wymagania dotyczące Agilii Sols A:

1. PN-EN 13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwościi wymagania”

2. PN-EN 13454-1 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszankina podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 1: Definicje i wymagania”

3. PN-EN 13454-2 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszankina podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 2: Metody badań”

4. PN-EN 13892-2 „Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 2: Oznaczeniewytrzymałości na zginanie i ściskanie”?

 

Wytyczne wykonawcze

1. „Nowy poradnik majstra budowlanego”, wydawnictwo Arkady Sp z o.o., 2005, Praca zbiorowapod redakcją Janusza Panasa?