Właściwości


KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PRODUKTU
 
Energooszczędność: efektywne wykorzystanie ogrzewania – mniejsze zużycie energii
Dzięki zmniejszonej grubości wylewki Agilia™ Sols A  szybciej przewodzi ciepło do otoczenia, zwiększając przez to temperaturę pomieszczenia. Płynna i jednolita konsystencja produktu powoduje doskonałe otulenie przewodów instalacji, nie dopuszczając do tworzenia się tzw. pustek powietrznych. Skraca to czas przenoszenia ciepła z instalacji do otoczenia. W rezultacie ciepło jest równomiernie rozkładane na powierzchni i odczuwalne szybciej niż przy tradycyjnym jastrychu cementowym. Wszystkie wymienione właściwości Agilia™ Sols A powodują  skrócenie czasu działania pieca grzewczego, wpływając na zwiększenie jego wydajności. Pozawala to na ograniczenie kosztów energii. Dodatkowo użycie produktu umożliwia  zastosowanie grubszej warstwy styropianu, przy jednoczesnej redukcji grubości wylewki, co wpływa na poprawę termoizolacyjności podłogi.


Wydajna i sprawna realizacja
Agilia™ Sols A dzięki swoim właściwościom samozagęszczania umożliwia sprawną i szybką realizację wylewki przy minimalnych nakładach pracy. Dzięki zwartej strukturze i płynnej konsystencji gwarantuje łatwe położenie i wypoziomowanie się mieszanki. Produkt wylewany jest za pomocą pompy. Cały proces realizowany jest w sposób „czysty”, przy niewielkim nakładzie pracy. Ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe produkt nie wymaga tzw. „zacierania”, gwarantując pracownikom komfort i higienę pracy. Agilia™ Sols A nie wymaga zbrojenia, co w sposób znaczący skraca czas wykonania. Cały proces realizowany jest w średnim czasie od 2 do 4 godzin. Już po dwóch dniach istnieje możliwość chodzenia po podkładzie i rozpoczęcia dalszych prac budowlanych. Zaledwie po 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe.

Estetyka powierzchni 
Agilia™ Sols A ze względu na swoje właściwości samopoziomujące równomiernie wypełnia powierzchnie, gwarantując równy i gładki podkład podłogowy, nawet w warunkach, w których mogą wystąpić problemy z nierównymi poziomami i zachowaniem wysokości. Agilia Sols A umożliwia estetyczne wykonanie dużych pól dylatacyjnych – nawet do 300 m2 w przypadku podkładów z ogrzewaniem podłogowym i do 900m2 w przypadku podkładów nieogrzewanych. W przejściach pomiędzy pomieszczeniami zalecamy wykonanie dylatacji. Wysoki stopień płynności zapewnia bardzo gładką powierzchnię podkładu podłogowego (nie występują skazy będące śladami po pociągnięciu kielni).

 
Trwałość i wysoka wytrzymałość
W porównaniu do jastrychów cementowych Agilia™ Sols A charakteryzuje się wysokim stosunkiem wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie. Dzięki czemu w procesie wylewania nie wymaga zbrojenia i może być wylewany bezpośrednio na powierzchnię. Podkład wykonany z Agilia™ Sols A charakteryzuje się wysoką trwałością i stanowi dobry grunt dla budowanych podłóg.

 
Ekologia
Dzięki dobremu przewodnictwu cieplnemu podkładu Agilia™ Sols A zmniejsza zużycie energii elektrycznej, co pozwala chronić środowisko naturalne.


Stabilny skład
Agilia™ Sols A, inaczej niż jastrychy cementowe przygotowywane na placu budowy, produkowany jest  według określonej receptury. Jego proces produkcji sterowany jest komputerowo, a materiały dozowane są elektronicznie. Zarówno sam produkt, jak i proces produkcyjny podlega ścisłej kontroli jakości. Dzięki temu klient otrzymuje produkt najwyższej jakości, który zapewnia trwałość i funkcjonalność.