JASTRYCH NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Wykonany jest na warstwie izolacyjnejwpołaczeniu zogrzewaniem podłogowym.

 

JASTRYCH NA WARSTWIE IZOLACYJNEJ

Tak zwany jastrych pływajacy, oddzielonyod podłoza nosnego warstwa materiałuizolacji termicznej i/lub akustycznej.

 

JASTRYCH NA WARSTWIE POŚREDNIEJ

Oddzielony od podłoza nosnego cienkawarstwa przekładkowa, np. folia izolacyjna.

 

JASTRYCH NA PODŁOGI PODNIESIONE

Specjalna konstrukcja, która tworzyprzestrzen pomiedzy podłozemajastrychem słuzaca doprzeprowadzenia instalacji.?