Wylewka w Imielinie.

Realizacja wylewki w domu jednorodzinnym o powierzchni 190 m2.  Imielin.